فراخوان چهارمین فاصله جایزه‌ بی طرفانه کتاب سال غزل


فراخوان چهارمین دوره جایزه‌ مستقل کتاب سال غزل

دبیرخانه‌ «جایزه‌ کتاب سال غزل» فراخوان چهارمین فاصله‌ این جایزه‌ ادبی را همراه خود دبیری حامد ابراهیم‌پور گفتن کرد.


به گزارش ایلنا، «جایزه‌ بی طرفانه کتاب سال غزل» در چهارمین فاصله‌ برگزاری شخصی- کدام ممکن است {به دلیل} شیوع بیماری کرونا همراه خود ۲ سال تاخیر برگزار می‌شود- اجتناب کرده اند شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشرانی کدام ممکن است در سال‌ها ۱۳۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ مجموعه‌ غزل آشکار کرده‌اند، علاوه بر این شاعرانی کدام ممکن است تاکنون مجموعه‌ غزلی آشکار نکرده با این حال به‌ مقیاس‌ خوب کتاب شعر دارند، دعوت کرده است کدام ممکن است در این دوران اجتناب کرده اند جایزه نمایندگی کنند.


شورای پوشش‌گذاری جایزه‌ کتاب سال غزل (هادی خورشاهیان، پوریا سوری، محمدرضا شالبافان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامد ابراهیم‌پور) شرایط نمایندگی {در این} جایزه را در بخش‌های کتاب سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش ویژه، به رئوس مطالب زیر گفتن کرده است:


شرایط نمایندگی در بخش کتاب سال غزل:


خوب: کتاب در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ هر دو ۱۴۰۰ چاپ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شناسنامه‌ کتاب اشاره کردن شده باشد.


۲: کتاب چاپ اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زبان فارسی در ایران آشکار شده باشد.


سه: کتاب برگزیده‌ اشعار هر دو مجموعه‌ گروهی نباشد.


کنجکاوی‌مندان به نمایندگی {در این} بخش، باید ۵ مدل اجتناب کرده اند تأثیر شخصی را به همان اندازه نوک اردیبهشت ۱۴۰۱ به نشانی «تهران، میدان هفت تیر، جاده مفتح جنوبی -روبه‌روی ورزشگاه شیرودی- جاده اردلان، پلاک ۲۵، کانون ادبیات ایران، دبیرخانه‌ جایزه‌ کتاب سال غزل» کشتی کنند.


شرایط نمایندگی در بخش ویژه (مجموعه‌ شعر آشکار نشده):


در بخش ویژه نیز کدام ممکن است برای مکان یابی استعدادهای شعری هر دو الهام بخش شاعران به چاپ مجموعه‌ غزل برگزار می‌شود، آن دسته اجتناب کرده اند شاعرانی کدام ممکن است تاکنون مجموعه‌ غزل آشکار نکرده‌اند، آثار شخصی را همراه خود ملاحظه به شرایط زیر – تنها – اجتناب کرده اند طریق نشانی پست دیجیتال می‌توانند کشتی کنند.


نمایندگی‌کنندگان {در این} بخش نباید تاکنون (چه در سال‌های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در سال جاری) مجموعه‌ غزل آشکار کرده هر دو برای تخلیه به ناشری سپرده باشند. تخلیه کتاب هر دو مجموعه‌ شعر در قالب‌های تولید دیگری، برای نمایندگی {در این} بخش مانعی محسوب نمی‌شود.


مجموعه‌ی شعرها باید به زبان فارسی باشد.


انواع شعرها باید ۳۰ عدد باشد هر دو کف دست‌کم ۶۴ صفحه‌ خوب کتاب را برای ادغام کردن شود.


آثار باید در فرمت pdf باشد. اجتناب کرده اند فرستادن تأثیر به صورت پرینت شده خودداری شود کدام ممکن است {در این} صورت، در چرخه‌ی داوری آثار قرار نخواهد گرفت.


تبصره: حضور {در این} بخش برای تمامی شاعران فارسی‌زبان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ملت ها آزاد است.


{در این} بخش نیز کنجکاوی‌مندان به همان اندازه نوک اردیبهشت ۱۴۰۱ جایگزین دارند کدام ممکن است شعرهای شخصی را به این نشانی پست دیجیتال کشتی کنند:


[email protected]


به نفرات اول به همان اندازه سوم لوح یادبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندیس جایزه اعطا احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب نفر اول این بخش همراه خود حمایت شورای پوشش‌گذاری جایزه‌ کتاب سال غزل، در انتشارات آنیما آشکار احتمالاً خواهد بود.


انتهای پیام/