فردا آخرین مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۱ است


فردا آخرین مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار 1401 است

معاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارائه گزارش مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۱ فردا یکشنبه ۵ تیرماه است.


به گزارش ایلنا، محمدتقی پاکدامن با انتشار این خبر گفت: برای احترام به مودیان و ایجاد زمینه ساز اجرای تعهدات قانونی آنان، مشارکت حداکثری در تشکیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در صورت توانایی هر یک از مودیان مالیات بر ارزش افزوده. تا پانزدهم همین ماه ثبت شود، در صورتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱ خود را ارسال نکرده اید، لطفا اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را برای آن دوره حداقل تا تاریخ ۵ تیر ارسال کنید.


وی ادامه داد: مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان مالیاتی کشور my.tax.gov.ir اظهارنامه و مالیات پرداخت می کنند.

معاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: جرم عدم تسلیم اظهارنامه و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض در مهلت تعیین شده بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم بخشوده می شود. در صورت ارائه گزارش در مهلت مقرر در قانون، مسؤولیت تعیین شده در قانون متحمل خواهد شد.


انتهای پیام/