فوت ۱۴ فرد مبتلا کووید۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین ۷۱۹ فرد مبتلا جدید در ملت


فوت ۱۴ بیمار کووید۱۹ و شناسایی ۷۱۹ بیمار جدید در کشور

وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت اجتناب کرده اند فوت ۱۴ فرد مبتلا کووید۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین ۷۱۹ فرد مبتلا جدید در ملت خبر داد.


به گزارش ایلنا، وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت گفتن کرد: به همان اندازه کنون ۶۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۸ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۵ نفر دُز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۶ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع واکسن های تزریق شده در ملت به ۱۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۹ دُز رسید.


در در یک روز واحد دیروز ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۳ دُز واکسن کرونا در ملت تزریق شده است.


اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه بلافاصله ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۱۹ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۵ نفر اجتناب کرده اند آنها بستری شدند.


مجموع مبتلایان کووید۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۱ نفر رسید.


متاسفانه در کل ۲۴ ساعت قبلی، ۱۴ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲ نفر رسید.


خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون ۹۸۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۳ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان، افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستانها ترخیص شدند.


عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحمل مراقبت قرار دارند.


به همان اندازه کنون ۵۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۵ آزمایش تجزیه و تحلیل کووید۱۹ در ملت {انجام شده} است.


در جاری حاضر ۲ شهرستان در وضعیت زرشکی، ۴۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۲۳ شهرستان در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.


انتهای پیام/