فیلم | برای تأثیر می گذارد به افراد در مترو


ایسنا: گرفتن در حال حاضر (سه شنبه) در ایستگاه متروی بروکلین نیویورک، ۱۳ نفر را مجروح کرد کدام ممکن است جاری یکی اجتناب کرده اند آنها وخیم است.

CNN گزارش داد کدام ممکن است انواع زیادی اجتناب کرده اند افراد در ایستگاه متروی بروکلین مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

رسانه های آمریکایی گزارش دادند کدام ممکن است چندین نفر در ایستگاه متروی منهتن نیویورک به ضرب گلوله کشته شدند.

ادامه دارد اجتناب کرده اند آینده مهاجمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیراندازان گزارشی چاپ شده نشده است.

نوک پاپم