قانون وزارت ورزش، نایب رئیس مجلس: رئیس فدراسیون نمی تواند در انتخابات شرکت کند


قانون وزارت ورزش، نایب رئیس مجلس: رئیس فدراسیون نمی تواند در انتخابات شرکت کند

در صورتی که در قوانین فدراسیون فوتبال قید شده باشد که رئیس فدراسیون در انتخابات شرکت نمی کند، به گفته معاون حقوقی وزارت حقوق، مسلما تغییراتی از سوی مجمع و هیئت رئیسه انجام خواهد شد. و امور مجلس وزارت ورزش


به گزارش ایلنا، بنیامین شکوفر در تعطیلات همایش هیئت شنا در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا می تواند در بین کاندیداهای انتخابات پیش رو رئیس فدراسیون فوتبال باشد و در این صورت آیا منصف خواهد بود؟ وی بدون طرح سوال گفت: در همه انجمن ها شرایط متفاوت است. رئیس انجمن نمی تواند در انتخابات شرکت کند، این وضعیت را فقط در انجمن فوتبال می بینیم و این بحث است که آیا رئیس فدراسیون فوتبال خواهد بود یا خیر. اتحادیه می تواند در انتخاب رئیس اتحادیه شرکت کند یا نکند.


وی در ادامه گفت: بنابراین این موضوع باید طبق اساسنامه فدراسیون بررسی شود. اگر قانون اساسی اجازه نمی دهد ناظر فعلی تا زمان انتخابات در سمت خود باقی بماند، این امر باید با تصمیم مجمع و هیئت مدیره انجام شود.


نایب رئیس وزارت حقوق و مجلس گفت: برای ما مسئله مهم اجرای قانون و عدالت در کنار هم است و نباید یکی را بر دیگری ترجیح داد. بر اساس نص صریح قانون و ضوابط اولیه اتحادیه فوتبال، شرایط مساوی و برابر برای نامزدهای انتخابات ایجاد شود.انتهای پیام/