قم با نمایندگان دین جهاد کشاورزی برای تامین غذای ماه محرم همکاری می کند.


قم با نمایندگان دین جهاد کشاورزی برای تامین غذای ماه محرم همکاری می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، سهمیه بندی مواد غذایی برای مصرف نمایندگان مذهبی استان در حال تهیه است.


به گزارش ایلنا از شهر قم، محمدرضا حاجی رضا با اشاره به تعیین سهمیه های تنظیم بازار برای منطقه قم، مراتب تسلیت جان باختگان فقدان اقلامی مانند برنج و شکر را به نمایندگان مجاز سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد. .


وی در خصوص توزیع این اقلام بین هیئات مذهبی افزود: بر اساس طرح توزیع صحیح و منطقی مقرر شد توزیع اقلام از طریق شورای هیئت های مذهبی استان قم انجام شود. همچنین یک سازمان تبلیغات اسلامی است که تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت. .


انتهای پیام/