قیمت حبوبات در میادین میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره باربه گزارش گروه مالی ایسکانیوز، همزمان همراه خود تحریک کردن دهه دوم ماه مبارک رمضان کدام ممکن است خوردن حبوبات توسط خانوار ها افزایش خواهد یافت، قیمت طیف گسترده ای از حبوبات در میادین میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار تهران گفتن شد.

یکپارچه مطلب

لوبیا زرشکی، لوبیا توجه بلبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدس به همین ترتیب پرهزینه‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوبیا سفید، لوبیا زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدس بودجه‌ترین طیف گسترده ای از لوبیا در مزارع میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار هستند.

به گزارش موقعیت یابی شهر تهران، قیمت طیف گسترده ای از حبوبات در میادین میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار کدام ممکن است به طور معمولی ۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم نسبت کمتر اجتناب کرده اند متداولقیمت حبوبات شهرستان است، به رئوس مطالب زیر گفتن شد:

۱- عدس کیلویی ۴۸ هزار تومان

۲- منصفانه دال عدس به ازای هر ۳۵ هزار تومان

۳- لپه کیلویی ۴۷۰۰۰ تومان

۴- لپه عظیم کیلویی ۳۶ هزار تومان

۵- لوبیا زرد کیلویی ۲۹۰۰۰۰ تومان

۶- حمص کیلویی ۴۶ هزار تومان

۷- لوبیا زرشکی قلمی کیلویی ۴۹ هزار تومان

۸- لوبیا زرشکی کیلویی ۳۷ هزار تومان

۹- لوبیا چیتی کیلویی ۴۸۵۰۰ تومان

۱۰- لوبیا کشاورزی کیلویی ۴۴ هزار تومان

۱۱- حبوبات: کیلویی ۴۳ هزار تومان

۱۲- حبوبات عروس کیلویی ۴۲ هزار تومان

۱۳- لوبیا سفید کیلویی ۲۸ هزار تومان

انتهای پیام