قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم اعلام شد/ برداشت گندم ۵۷ درصد افزایش یافت.


قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم اعلام شد/ برداشت گندم ۵۷ درصد افزایش یافت.

رئیس صندوق ملی گندمکاران گفت: امسال برآورد خرید تضمینی گندم ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تن است که ۸۳ درصد آن پرداخت شده و ۱۷ درصد مطالبات کشاورزان ابقا شده است. البته دولت قول داد تا پایان هفته جاری تمامی بدهی ها را پرداخت کند.


عطاءالله هاشمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، آیا نرخ خرید تضمینی گندم در سال برداشت جدید را تعیین کرد؟ وی گفت: با وجود اینکه اولین قراردادهای خرید گندم برای سال زراعی جدید منعقد شده اما نهایی نشده است.


وی ادامه داد: صندوق ملی گندمکاران منطق سال گذشته برای خرید گندم را می شناسد و معتقد است که می توان آن را تا سال جدید نیز تمدید کرد. اما هنوز این توافق صورت نگرفته است به نظر می رسد نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید ۱۳ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.


رئیس صندوق ملی گندم کاران تاکید کرد: امسال به کشاورزان مشوق تحویل و یارانه کاشت تعلق می گیرد. همچنین تلاش می شود تا بیمه همگانی گندم در خدمات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای کشاورزان گنجانده شود.


به گفته هاشمی؛ ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم در سال برداشت گذشته خریداری شد و پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم خریداری شود که نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد افزایش داشته است.


وی میزان تولید گندم در سال برداشت گذشته را امیدوارکننده دانست و گفت: اگر مبلغ خرید تضمینی گندم ظرف یک هفته پرداخت می شد، میزان خرید به ۹ میلیون تن می رسید.


رئیس اتحادیه سراسری گندم کاران در پاسخ به این سوال که چه تعداد از مطالبات کشاورزان محقق نشده است؟ وی گفت: فاصله برداشت تا کاشت گندم در استان های شمال غرب زیاد نیست، کشت گندم ۱۰ روز پس از برداشت آغاز می شود، بنابراین پرداخت نشدن وجه بر کشت این استان ها نیز تاثیر می گذارد.


وی ادامه داد: برآورد خرید تضمینی گندم در سال جاری ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تن خواهد بود که ۸۳ درصد آن پرداخت شده و ۱۷ درصد از مطالبات کشاورزان باقی مانده است. البته دولت قول داد تا پایان هفته جاری تمامی بدهی ها را پرداخت کند.


هاشمی پرداخت مطالبات گندم کاران در ۲ سال گذشته را مقایسه کرد و افزود: نحوه پرداخت گندم کاران در سال گذشته با مکانیزم بهتری به دلیل خرید محدود از کشاورزان بوده است. امسال بودجه با در نظر گرفتن درخواست گندمکاران ۷۵۰۰ تن تصویب شد اما افزایش نرخ خرید تضمینی گندم تامین نقدینگی سازمان در برنامه و بودجه را با مشکل مواجه کرد.


انتهای پیام/