لزوم استانداردسازی و تقویت نیروی انسانی مدارس غیردولتی


لزوم استانداردسازی و تقویت نیروی انسانی مدارس غیردولتی

مدیر گروه مشارکت و توسعه جامعه آموزشگاه و سازمان های مردم نهاد در بازدید از مرکز آموزش نیروی انسانی مدارس غیردولتی فارس بابیان اینکه نیروی انسانی معرف و هدف توسعه جهانی است، گفت: نیروی انسانی معرف و هدف توسعه جهانی است. جهان: «ما منابع انسانی را استاندارد کرده و می سازیم.


به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده در سفر یک روزه خود به استان فارس در بازدید از مرکز تربیت کادر مدارس جبار اخیر با ابراز اطمینان عمومی از آموزش و پرورش مدارس غیردولتی گفت: معلمان مدارس غیردولتی مدارس باید از فیلتر احراز صلاحیت عبور کنند. ” منابع انسانی و ظرفیت آموزشی را استاندارد می کند.


رئیس مدرسه، سازمان های مردم نهاد و روابط عمومی گفت: نیروی انسانی در استان فارس در حال استانداردسازی و توانمندسازی است، چرا که معلم وقتی سر کلاس است باید چهار صلاحیت داشته باشد.


محمودزاده با بیان اینکه اولین مهارت ها و شایستگی ها مهارت های عمومی است، اضافه کرد: علاوه بر دانش عمومی، دانش ویژه در رشته ای که تدریس می کند دانش آموزشی و عملکرد آموزشی است و در انتخاب معلمان مدارس غیردولتی باید دانش و عملکرد آموزشی را به دوره متوسطه انتقال دهیم. مدرسه. این معلمان.”


وی گفت: یکی از مهم ترین موارد آموزش ضمن خدمت مدارس غیردولتی است که اگر این کار را نکنیم، آموزش های عملی مورد انتظار را نخواهیم داشت.


مدیرکل مدارس، سازمان های مردم نهاد و سازمان های مردم نهاد گفت: اگر دانش آموزی بخواهد در سطح انقلاب اسلامی و حیات طیبه تحصیل کند، معلم باید مهارت های لازم برای این دانش خاص و همچنین دانش آموزشی در این زمینه را داشته باشد. ریاست توسعه مشارکت های مردمی


محمودزاده با اشاره به تفاهم نامه با مدارس غیردولتی ایجاد شده با دانشگاه فرخان خاطرنشان کرد: استان فارس دارای مرکز ویژه تربیت نیرو در مدارس غیردولتی است که مشمول این تفاهم نامه نیست و یک مرکز می تواند در سطح تخصصی این کار را انجام دهد. .


انتهای پیام/