لهستان سفارت روسیه در ورشو را مصادره کرد




وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفتن کرد کدام ممکن است مسکو این حق را برای شخصی محفوظ می‌دارد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ریختن دیپلمات‌های روسی توسط کشورهای ecu، اقدام تلافی جویانه انجام دهد.