لوکوموتیو خوب – دیناموزاگرب خوب؛ خطرناک اجتناب کرده اند شکست یاران صادق محرمی


لوکوموتیو یک - دیناموزاگرب یک؛ فرار از شکست یاران صادق محرمی

گروه فوتبال دیناموزاگرب همراه خود گل به خودی سولدو به جذب می کند انگشت کشف شد.


به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته {سی و سوم} رقبا های لیگ خوب کرواسی امشب گروه فوتبال لوکوموتیوزاکرب میزبان صادق محرمی روی نیمکت ذخیره دیناموزاگرب بود. 


ساندرو در دقیقه {سی ام} همراه خود ضربه پنالتی سودآور، برای لوکوموتیوزاگرب گلزنی کرد. 


نیمه همراه خود شیوع این گروه به بالا رسید.


خطا نیکولا سولدو در دقیقه پنجاهم نتیجه تفریحی را به نفع دیناموزاگرب تنظیم داد. 


این تفریحی همراه خود جذب می کند خوب- خوب گروه ها به بالا رسید. دیناموزاگرب همراه خود ۷۰ امتیاز صدرنشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوکوموتیوزاکرب همراه خود ۴۵ امتیاز گروه پنجم جدول است.


 


انتهای پیام/