ماجرای پیچیده شکایت اجتناب کرده اند مهدی قائدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهنوش بختیاریکاپیتان سابق پرسپولیس اجتناب کرده اند مهدی قائدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهنوش بختیاری گلایه ای نداشت.

یکی ۲ زمانی است کدام ممکن است شنیده ها محسن بنگر، کاپیتان سابق پرسپولیس کدام ممکن است در رسانه ها اجتناب کرده اند خوب بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کننده سابق استقلال گلایه کرده بود، می گذرد. دیروز خاص شد کدام ممکن است مهدی قائدی شرکت کننده استقلالی مشخص شده اوست.

این شکایت در ارجاع به پاره کردن بود کدام ممکن است بنگر مدعی بود پولش خورده شده است. به سختی بعد اجتناب کرده اند حضور مهدی قائدی خاص شد کدام ممکن است شناسایی این بازیگر بهنوش بختیاری است. همراه خود این جاری محسن بنگر پس اجتناب کرده اند این جنجال حالا به خبرورزشی آگاه است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این ۲ نفر شکایتی نکرده اما علاوه بر این آنها شاکی هستند. محسن بنجار ماجرا را اینگونه دلیل می دهد: «شکایت من می خواهم اجتناب کرده اند خوب نمایندگی تبلیغاتی پاره کردن بود کدام ممکن است ۳۶۰ میلیون تومان اجتناب کرده اند پول قراردادم را خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعاملش فراری بود، دستور ماجرا عامل عکس بود، من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از فوتبالیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران همراه خود خوب نمایندگی تبلیغاتی برای تبلیغ تحمیل هر دو ورزش های نمایندگی در بیلبوردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما قرارداد بستند. قرارداد من می خواهم همراه خود این نمایندگی ۳۶۰ میلیون تومان بود. قرارداد خوب ساله بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تنها پول من می خواهم صنوبر شد، اما علاوه بر این طرف ما هم دوید. مهدی قائدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهنوش بختیاری هم مدعی هستند کدام ممکن است شناخته شده به عنوان مطلع به سالن دادگاه احضار شدند، متاسفانه این نمایندگی بالا {همه ما} کلاه گذاشته است!
تأمین: فرارو