مانور ۲ ساعته گشت ارشاد موثر نیست/ نهادهای فرهنگی که اقدامی نکرده اند باید پاسخگو باشند.


مانور 2 ساعته گشت ارشاد موثر نیست/ نهادهای فرهنگی که اقدامی نکرده اند باید پاسخگو باشند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: نهادهای فرهنگی که مسئولیت حجاب را بر عهده نمی گیرند و آن را اجرا می کنند باید پاسخگو باشند.


انسیه خزعلی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت اخیر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت و الزامات جاری در خصوص حجاب، گفت: لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به عنوان قانون تصویب شد. حمایت از حقوق زنان نماینده مجلس ما هم پیگیر هستیم انشالله به زودی در دستور کار مجلس قرار گیرد.


نایب رئیس نهاد ریاست جمهوری در امور بانوان ادامه داد: امیدواریم به عنوان عضوی از جامعه حجاب و عفاف بتوانیم در جلسات قانونگذاری در این حوزه شرکت کنیم، نظرات خود را اعلام کنیم و مقررات زیادی را وضع کنیم. با توجه به نوع اجرا در نظر گرفته می شود.get


درباره موضوع آموزش گشت های شهروندان و تاکید بر لزوم کار فرهنگی در بحث حجاب: به نظر من این کار نمی تواند موثر باشد.


خزعلی در خصوص اینکه آیا دفتر بانوان و نهاد خانواده رئیس جمهور برنامه ای در این زمینه دارند، گفت: برنامه داریم، برنامه ریزی کرده ایم. ابتدا باید آموزش با تجهیزات مجاز و تکنیک های لازم به طور موثر انجام شود و سپس نه تنها در ۲ ساعت بلکه در شرایط خاصی که برای تمرین مناسب نیست. آن وقت سازمان هایی که مسئول هستند و کار نمی کنند هم باید پاسخگو باشند.


انتهای پیام/