ما حتی یک قطره از حقوق تاریخی و مرزی ملت ایران را از دست نمی دهیم


ما حتی یک قطره از حقوق تاریخی و مرزی ملت ایران را از دست نمی دهیم

وزیر امور خارجه در جریان حضور در کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه در ۱۱ ماه در حوزه دیپلماسی اقتصادی، صادرات محصولات کشاورزی، دیپلماسی آب، مسائل زیست محیطی از جمله توضیحاتی ارائه کرد. مبارزه با پدیده گرد و غبار .


به گزارش ایلنا، در این جلسه محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، سومیا رفیعی رئیس کمیته محیط زیست و دیگر اعضای این کمیسیون به بیان دیدگاه های خود در خصوص مطالبات ایران نسبت به هیرمند و ارس و لزوم تلاش مشترک پرداختند. برای مبارزه با پدیده گرد و غبار در کشورهای منطقه و اجرای سیاست کشت فراسرزمینی.


حسین امیرعبداللهیان با بیان اینکه برای اولین بار در ماه های اخیر کمیته مشترک آب ایران و ترکیه در موضوع ارس ایران تشکیل شده است، گفت:


وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص ادعای ایران نسبت به هیرمند و ارس تاکید کرد: از یک قطره هم از ادعای تاریخی و مرزی ملت ایران نخواهیم گذشت.


وزیر امور خارجه پس از ارائه گزارش صادرات فرآورده های غیرنفتی کشورمان اظهار داشت که با همکاری وزارتخانه های ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی و جهاد، تلاش های دیپلماتیک در این زمینه را افزایش می دهد.


انتهای پیام/