ما نسبت به اشغالگر جدا نیستیمبه گزارش بین الملل ایسکانیوز، وزارت حفاظت مقامات غیر دائمی طالبان حمله ها اثیری پاکستان به ولایت های خوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنر را پرخطر توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار داد کدام ممکن است هیچ کشوری نباید افغان ها را مجبور به مقابله به مثل تدریجی.

یکپارچه مطلب

بر ایده داستان ها، جمعه عصر، هواپیماهای پاکستانی بخش هایی اجتناب کرده اند ولایت های خوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنر را بمباران کردند کدام ممکن است بر ایده داستان ها، بیش اجتناب کرده اند ۴۰ نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به بیست نفر زخمی شدند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت حفاظت طالبان ذکر شد: “هیچ کشوری نباید افغان ها را آزمایش تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغان ها را مجبور به انتقام گیری تدریجی، از افغان ها در کل گذشته تاریخی تدریجی کرده اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند هیچ متجاوزی بی پاسخ نخواهند ماند.”

وی افزود: حمله ها پاکستان به بخش‌هایی اجتناب کرده اند این ملت خوب اقدام غیرانسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض بدیهی اصول بین‌المللی، ایده ها دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق همسایگان است.

خرازی کدام ممکن است این حمله ها را محکوم کرد، تاکید کرد کدام ممکن است افغانستان توده ها به کشورهای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگانش مشاوره است کدام ممکن است مشکلات ساده اجتناب کرده اند طریق دیپلماسی رفع تبدیل می شود.

سخنگوی وزارت حفاظت طالبان ذکر شد کدام ممکن است افغان ها همواره اجتناب کرده اند سرزمین، وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شخصی در مخالفت با متجاوزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگران حفاظت کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به آن است جدا نیستند.

در همین جاری، تظاهرکنندگان زنده صبح روز یکشنبه در ولسوالی غنی خیل ننگرهار، همراه خود سردادن شعارهای ضد پاکستان، خواهان توقف حمله ها مکرر پاکستان در گرد و غبار افغانستان شدند.

در همین جاری، ساکنان ایالت خوست روز شنبه نشانه مشابهی برگزار کردند.

حمله ها اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشکی پاکستان به گرد و غبار افغانستان پاسخ های در عمق ای را در پی داشت.

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حمله ها را نقض حاکمیت سراسری افغانستان توضیح دادن کرد.

مشاور دائم افغانستان در گروه ملل متحد این اقدام را نقض تمامیت ارضی افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض بدیهی اصول در سراسر جهان دانست.

در همین جاری، مشتریان جامعه های اجتماعی به این حمله ها پاسخ نماد دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت معاونت گروه ملل متحد برای افغانستان (یونیسف) ادعا کرد کدام ممکن است درگیر اینجا است کدام ممکن است غیرنظامیان مورد حمله قرار نگیرند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، پشتون منظور، رئیس “جنبش ایمنی اجتناب کرده اند پشتون ها” را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو مدیریت جنبش، محسن داور، اجتناب کرده اند این حمله ها ابراز اولویت کردند.

علت سال های مبارزه در افغانستان، پوشش استراتژیک پاکستان است.

اما وزارت خارجه پاکستان ادعا کرد کدام ممکن است نیروهای مرزی این ملت اجتناب کرده اند گرد و غبار افغانستان هدف قرار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم تصمیم های مکرر همراه خود مقامات افغانستان، حمله ها یکپارچه یافته است.

{در این} ادعا آمده است کدام ممکن است پاکستان به حاکمیت سراسری، تمامیت ارضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال افغانستان احترام می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مستقیم به همکاری همراه خود مقامات افغانستان است.

تأمین: فارس

انتهای پیام/