محجوب: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به همان اندازه حد امکان محافظت شود/ علی بیگی: رای کارمندان را می گیرند با این حال فراموششان می کنند


محجوب: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا حد امکان حفظ شود/ علی بیگی: رای کارگران را می گیرند اما فراموششان می کنند

دبیر کل اتاق کارگری تصریح کرد: باید امتحان شده شود به همان اندازه اجتناب کرده اند دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی به بهتر از نحو حمایت شود. در سال های فعلی کمتر به مستمری بگیران تامین اجتماعی ملاحظه تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است این قشر بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان اجتناب کرده اند آنها غافل شد.


به گزارش خبرنگار ایلنا. پیرمردها (رئیس شورای برتر شوراهای اسلامی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو شاغل در هیات امنای گروه تامین اجتماعی) وی در افطاری خانه کارمند ذکر شد: گروه کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایی گروه بزرگی است با این حال متاسفانه این گروه عظیم برای شخصی ارزشی قائل نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از استفاده را اجتناب کرده اند این گروه نمی شود.


وی شکسته نشده داد: متعدد اجتناب کرده اند ما منفعت طلب هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مزیت جمعی بازو کشیده ایم. اگر طبقه کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه کارفرمایی اعتقاد به نفس پیدا کنند، می توانند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس تشکیل دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخاب گیری ها مشارکت کارآمد داشته باشند.


یکی اجتناب کرده اند اعضای حزب کارمند گروه تامین اجتماعی ذکر شد: صدای ما پله ای {برای تغییر} دیگران است. صدای ما را می پذیرند با این حال ما را فراموش می کنند. تقریباً همه نمایندگان ۲ رای دارند. عالی رای توسط دست آنها به نفع ماست با این حال عالی رای تولید دیگری در جیب آنها به ضرر ماست.


علی بیگی ذکر شد: در صورت کسب اعتقاد به نفس می توانیم در امکانات انتخاب گیری حضور داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار باشیم.


وی تاکید کرد: برای حضور در حق شخصی هم باید اعتقاد به نفس پیدا کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مزیت خصوصی را جدا بگذاریم.


رئیس شورای برتر شوراهای اسلامی کار همراه خود ردیابی به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ ذکر شد: منتخبان خواهید کرد در شورای برتر کار آگاهانه راه را محدوده کرده اند. شورای برتر کار در سال های فعلی همراه خود حضور آگاهانه نمایندگان کارگری راه درستی را محدوده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت کاهش شکاف بیش از حد حداقل دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت گام برداشته است.


وی افزود: این خلاء باید گام به گام پر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع کانون اصلی صرف بر حداقل دستمزد کافی نیست، اما علاوه بر این مسئولان باید برای مهار تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری مالی در گروه امتحان شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انبساط در مسکن کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان تبصره شود. بازنشستگان افزایش تورم در نتیجه کاهش خوب ارزش پول سراسری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را برای افراد روی حیله و تزویر می تنبل.


یکی اجتناب کرده اند اعضای صنفی هیات امنای گروه تامین اجتماعی همراه خود تشکر اجتناب کرده اند نمایندگان اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر کار برای افزایش مطابقت حداقل دستمزد به سال ۱۴۰۱ ذکر شد: آقای وزیر نیز امسال کمک کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت، دستمزد راستگو


علی بیگی ذکر شد: امیدوارم این درایت توسط شرکای اجتماعی در بخش تامین اجتماعی دیده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم به حق مستمری بگیران حرکت کنیم.


در شکسته نشده این مراسم؛ محمد حمزه ای (معاون وزیر امور خارجه خانه کارمند جمهوری اسلامی) وی ذکر شد: پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ملت در گرو امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده زحمتکشان است.


وی شکسته نشده داد: صندلی آقای محجوب در مجلس شورای اسلامی تمیز است. او کارهای زیادی برای کارمندان انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوران حضورش در مجلس سعی در تصویب ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایح کاری داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع همراه خود ساختار های ضد کارگری نیز جایگزین بود.


حمزه ای ذکر شد: این مقدماتی کنوانسیون در سراسر جهان کار با توجه به زمان کار بود. در گذشته اجتناب کرده اند این هماهنگی، ساعات کاری بین ۱۲ به همان اندازه ۱۶ ساعت بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن ساعت کار کارمندان به هشت ساعت کاهش کشف شد. فینال هماهنگی درمورد به بردن خشونت در اطراف کار بود. اگر کشوری عضو این کنوانسیون ها شود، به این کنوانسیون ها ملزم است.


او ذکر شد: “گروه در سراسر جهان کار منشوری دارد کدام ممکن است در سال ۱۹۴۴ در فیلادلفیا تصویب شد.” در نیمه هایی اجتناب کرده اند این قانون اساسی آمده است: کارمند کالا نیست. آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق تجمع در هر جا کدام ممکن است باشد به رشد ثابت می انجامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر در هر جا کدام ممکن است باشد به رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختی می انجامد. همه افراد آزادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید با بیرون ملاحظه به رنگ، نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیده همراه خود هم برابر باشند.


حمزه ای در طولانی مدت ذکر شد: هرجا نظام سرمایه داری تحت سلطه باشد نتیجه اش فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاس است.


طی این مراسم علیرضا محجوب (دبیر کل خانه کارمند) وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند مهمترین مطالبات مستمری بگیران، تصویب میزان مستمری بر ایده مصوبه شورای برتر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجرای ماده ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی است.


وی ذکر شد: آقای علیا علی بیگی انسان شجاعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم همراه خود شبیه به شجاعتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایشان می شناسیم در هیات امنای گروه تامین اجتماعی اجتناب کرده اند حقوق مستمری بگیران حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت تنبل.


محجوب تصریح کرد: باید امتحان شده شود به همان اندازه اجتناب کرده اند دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی به بهتر از نحو حمایت شود. در سال های فعلی کمتر به مستمری بگیران تامین اجتماعی ملاحظه تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است این قشر بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان اجتناب کرده اند آنها غافل شد.


انتهای پیام/