مخلوط کردن اتلتیکو مادرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منچسترسیتی ادعا شد
مخلوط کردن اتلتیکو مادرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منچسترسیتی برای این دیدار خاص شد.