مشکلات دستگاه های اجرایی باید با نوآوری حل شود


    مشکلات دستگاه های اجرایی باید با نوآوری حل شود

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در افتتاحیه سلسله رویدادهای «نوآوری مولد» تاکید کرد: شاخص «نوآوری مولد» در برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری سازمان های اجرایی تعریف شده است. دستگاه ها و سازمان ها باید مشکلات را از طریق نوآوری مولد حل کنند


به گزارش ایلنا، میرسامان پیشوایی در این نشست گفت: سازمان ملی بهره وری ایران مجموعه رویدادهای فناوری و نوآوری مولد را از طریق «نوآوری مولد» با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری برای تحقق اقتصاد دانش بنیان برگزار می کند. با تمرکز بر بخش‌های کلیدی اقتصاد، گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی دو راه وجود دارد؛ یکی سرمایه‌گذاری و فشرده‌سازی منابع انسانی و دیگری بهره‌وری. به عبارت دیگر، تولید محصولات بیشتر با استفاده از منابع محدود امکان‌پذیر است. پیاده سازی به نوآوری بستگی دارد، یک فرآیند و مدل کسب و کار است، فناوری و نوآوری در فناوری های نرم و سخت به این معنی است که بهره وری می تواند به سطح بالایی برسد.


رئیس سازمان ملی بهره وری ایران افزود: در گذشته رابطه جدی بین نوآوری و بهره وری وجود داشته و برای رسیدن به بهره وری نیاز به نوآوری است. بنابراین یکی از اهداف سازمان ملی بهره‌وری ایران در این راستا، بهینه‌سازی نوآوری برای ارتقای بهره‌وری است.


وی با اشاره به اینکه ادبیات مدیریت نوآوری همچنان انواع نوآوری ها را با تقسیم بندی های مختلف ارائه می دهد، خاطرنشان می کند: یکی از این نوآوری ها نوآوری مقرون به صرفه است که به دنبال منافع بیشتر برای عموم است. یعنی باید برای بسیاری از اقشار جامعه استفاده شود. بنابراین کشور به نوآوری های بیشتری نیاز دارد که به نفع افراد جامعه باشد.


پیشوایی با تاکید بر اینکه این جریان باید در کشور ایجاد شود و پیرامون آن شبکه ای ایجاد شود، گفت: «نوآوری مولد» دیگر ایده نیست و آن را در دستورالعمل اجرایی بند «و» تبصره «۱۸» دید. . بودجه ۱۴۰۱ بر اساس مواد ۴ و ۵ این آیین نامه، دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی موظفند از محل «نوآوری مولد» بهره وری تجهیزات خود را ارتقا دهند. حتی برنامه اقدام بهره وری آنها شاخصی از “نوآوری مولد” را تعریف می کند. به این ترتیب، آنها می توانند مشکلاتی مانند دستگاه ها و طرح های خود را از طریق نوآوری مولد حل کنند.


رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور گفت: سازمان بهره‌وری علاوه بر تدوین و پیگیری سیاست‌ها، مجموعه‌ای از فعالیت‌های نوآوری مولد را با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ساماندهی کرده و به شرح زیر اعلام کرد. برای این منظور چهار طرف میدان در کنار هم قرار دارند. سازمان ملی بهره‌وری ایران مسئول عقلانی‌سازی است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، فعال در حوزه نوآوری و شرکت های دانش بنیان. ثالثاً، سازمان های مسئول آن بخش به عنوان صاحبان نیازها قرار می گیرند. در واقع آنها قدرت اعلام نیازهای خود را دارند. جنبه چهارم حوزه مربوط به افراد یا شرکت هایی است که توانایی و توانایی عرضه این بازار را دارند. به عبارت دیگر، هر هسته ای برای اجرای ایده ها، مانند شرکت های دانش بنیان.


معلمان شوتیس با تاکید بر هدف کلی از مجموعه رویدادهای نوآوری مولد که قرار است در آینده دو رویداد در حوزه کشاورزی و انرژی برگزار شود، گفت: سازمان ملی بهره وری تلاش کرده است. ایجاد روابط بین صاحبان ایده، تقاضا باعث ایجاد ارتباطات، نوآوری و بهره وری می شود.


پیشوایی گفت: در هر بخش (حمل و نقل، کشاورزی، انرژی) ایده‌های دارای شاخص‌های نوآوری و بهره‌وری مورد ارزیابی قرار گرفته و بهترین طرح انتخاب و به نهادهای ذیربط ارائه می‌شود: بهره‌وری ملی ایران. پس از بررسی طرح وارد فاز مجوز می شود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز فرصت هایی را برای اجرای ایده های برگزیده فراهم کرد.


وی ابراز اطمینان کرد که تا پایان سال جاری بخشی از نیازهای دستگاه های دولتی و حوزه حمل و نقل توسط فعالان اکوسیستم نوآوری رفع شده و این ایده به یک گنجینه ملی تبدیل خواهد شد.


انتهای پیام/