مقامات نمایندگی‌های زیان‌ده تامین اجتماعی را پس گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های سودده را داد


دولت شرکت‌های زیان‌ده تامین اجتماعی را پس گرفته و شرکت‌های سودده را داد

مدیرعامل گروه تامین اجتماعی تاکید کرد: مقامات نمایندگی‌های زیان‌ده تامین اجتماعی را پس گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های سودده به گروه تامین اجتماعی داد.


به گزارش ایلنا، نشست تعاملی تشکل‌های کارگری، کارفرمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگی به رویداد هفته کارمند به رویداد هفته کارمند به میزبانی گروه تامین اجتماعی برگزار شد.


این نشست کدام ممکن است همراه خود حضور حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرهاشم موسوی، مدیرعامل گروه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر معاونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگی در سالن اجتماعات مجموعه امتحان شده برگزار شد.


میرهاشم موسوی، مدیرعامل گروه تامین اجتماعی به‌عنوان سخنران آخر این مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبان مونتاژ نشست مشترک گفت: قطعا ارزش آن را دارد پول سراسری ملت به خاطر ساخت سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اشکال قطعا ارزش آن را دارد پول را داریم، به خاطر نقصان در ساخت است.


وی شکسته نشده داد: اگر به ساخت ملاحظه نکنیم، بهره‌وری ساخت همراه خود وجود آمادگی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم، رخ نخواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم مخلوط کردن هم‌افزا نخواهد داشت. ما در مخالفت با استثمار کارمند همگی ایستادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بخش اتفاق قول موجود است.


مدیرعامل گروه تامین اجتماعی همراه خود ردیابی به اینکه باید بیش اجتناب کرده اند پیش باید به بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان باید ملاحظه شود، تصریح کرد: ما تعدادی از راهبرد را در بدو ورود گفتن کردیم. ۳.۵ میلیون کارگری کدام ممکن است گمشده بیمه هستند، بار سنگینی است بیمه کردن ایشان دغدغه عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز ممکن است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم زمانی این بار اجتناب کرده اند روی دوش ما برداشته شود.


موسوی همراه خود دقیق اینکه حقوق زیادی بر گردن گروه تامین اجتماعی اجتناب کرده اند جمله بحث معامله با است کدام ممکن است هیچ بهانه‌ای اجتناب کرده اند بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکلات برای توجیه عدم احقاق آن پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: در بحث بیمه تیز کردن اجتناب کرده اند جیب افراد بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به استانداردهای جهانی برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضع حال برای شخصی ممکن است آزاردهنده است.


وی همراه خود دقیق اینکه همراه خود همه نقص‌ها ما در گزارش شش ماهه آرم خواهیم داد کدام ممکن است چقدر رشد ارائه دهندگان داشتیم، ابراز داشت: ما ۱۲ مورد درمانگاه در مناطق محروم ساختیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ریال {در این} مناطق بابت مبتلایان کرونایی اجتناب کرده اند جیب فرد مبتلا تیز کردن نشد. مقامات هم {در این} زمینه باید منابعی را به گروه حاضر می‌داد کدام ممکن است منتظریم آخر وصول آن انجام شود.


به آگاه مدیرعامل گروه تامین اجتماعی، ما سه میلیون زوج نابارور داریم کدام ممکن است ما آنها را انصافاً خرس محافظت قرار دادیم. با این حال سطح برتر‌تر ما، پایان دادن پازل‌های رفع اشکال بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان است.


موسوی همراه خود دقیق اینکه ما پیش بینی داشتیم پوشش‌های ابلاغی تامین اجتماعی مورد بحث تشکل‌های کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایی باشد کدام ممکن است متاسفانه فعلا تکاپوی انتقادی {در این} بخش نداشتیم، عنوان کرد: این درحالی است کدام ممکن است این ابلاغیه سطح عطفی برای انقلاب در بخش تامین اجتماعی است. داخل این سند نقشه‌راه سطح‌زنی تمام نیازها تامین اجتماعی موجود است کدام ممکن است حتما احیا کردن صندوق‌ها اجباری است. 


وی همراه خود دقیق اینکه برای اجرای این ابلاغیه شش ماه تا حد زیادی وقت نداریم، بازگشت به شد: {در این} بخش پیش بینی داریم همه طرف‌های سه‌جانبه استراتژی ها شخصی را بیاورند. با این حال به هرحال اجتناب کرده اند قوه مجریه متشکریم از مقامات نمایندگی‌های زیان‌ده تامین اجتماعی را پس گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های سودده به گروه تامین اجتماعی داد.


مدیرعامل گروه تامین اجتماعی اضافه کرد: ما در بحث مشارکت بیمه‌ای بحث تکافل اسلامی اقتصادنای شهید صدر را داریم کدام ممکن است این بحث‌ها مغفول مانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید الگوی مدیریتی لیبرالی صندوق‌ها را باید جدا گذاشته شود. 


انتهای پیام/