مونتاژ تجزیه و تحلیل وضعیت تهران در بخش داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتادین متجاهر همراه خود حضور شهردار تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون استاندار تهران


جلسه بررسی وضعیت تهران در حوزه مواد مخدر و معتادین متجاهر با حضور شهردار تهران و معاون استاندار تهران

مونتاژ تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر پیرامون فینال وضعیت تهران در بخش داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتادین متجاهر برگزار شد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} استانداری تهران؛ مونتاژ تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر فینال وضعیت تهران در بخش داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتادین متجاهر عصر در امروز 


همراه خود حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، سردار اسکندر مومنی دبیرکل ستاد نبرد همراه خود داروها مخدر، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران عظیم، عباس جوهری معاون سیاسی استاندار تهران، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل ملت، سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران عظیم، علی محمد قادری رییس گروه بهزیستی ملت، محمد امین توکلی زاده معاون امور زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی شهرداری تهران، احمد احمدی صدر سرپرست مسئله گروه رفاه، شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رییس پلیس نبرد همراه خود داروها مخدر پایتخت برگزار شد.

 

گفتنی است {در این} مونتاژ پیرامون موضوعاتی اجتناب کرده اند جمله تسریع بیش اجتناب کرده اند قبلی در توسعه ترکیبی آوری معتادان متجاهر تبادل تذکر شد.


انتهای پیام/