ناتو باید ایمنی اجتناب کرده اند تایوان را در چارچوب ماموریت‌های شخصی قرار دهد


ناتو باید حفاظت از تایوان را در چارچوب ماموریت‌های خود قرار دهد

وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد کدام ممکن است ناتو باید ایمنی اجتناب کرده اند تایوان را شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند ماموریت شخصی در تضمین ایمنی جهان قرار دهد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روزنامه پلتیکو، «لیز تراس»، وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد کدام ممکن است گروه پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) باید ایمنی اجتناب کرده اند تایوان را شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند ماموریت شخصی در چارچوب تضمین ایمنی جهانی اجتناب کرده اند جمله ایمنی جهان  اقیانوس هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام قرار دهد.


بر مقدمه این گزارش، تراس اظهار داشت: «بریتانیا محدوده خطا بین ایمنی یورو آتلانتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اقیانوس هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام را به نفع ناتوی جهانی نمی‌پذیرد».


وی افزود: «مقصود من اینجا است کدام ممکن است ناتو باید نگاهی جهانی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن مقابله همراه خود تهدیدهای جهانی باشد، ما باید اجتناب کرده اند تهدیدهای حال در در جهان اقیانوس هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام جلوگیری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متحدانی معادل ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا برای تضمین ایمنی اجتناب کرده اند این جهان همکاری کنیم».


تراس اظهار داشت: «ما باید این را تضمین کنیم به همان اندازه کشوری دموکراتیک معادل تایوان توانایی داشته باشد اجتناب کرده اند شخصی دفاع کردن تدریجی».


این روزنامه خاطرنشان کرد کدام ممکن است اعضای ناتو کسب اطلاعات در مورد تصمیم گیری ایده تکنیک جدید ناتو در {پاسخ به} تهدیدهای امنیتی ناشی اجتناب کرده اند چین در جهان اقیانوس هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف تذکر دارند.


 


انتهای پیام/