نخستین مونتاژ ستاد این سیستم ریزی اربعین حسینی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت برگزار شد


نخستین جلسه ستاد برنامه ریزی اربعین حسینی سازمان حج و زیارت برگزار شد

​نخستین مونتاژ ستاد این سیستم ریزی اربعین حسینی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت همراه خود حضور معاون امور عتبات عالیات، مشاور برتر رییس گروه در امور عتبات عالیات، مدیرکل محل کار پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزام زائرین عتبات عالیات، مدیرکل فناوری، سرپرست کل اسکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکات عتبات، مدیرکل امور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند انگشت اندرکاران برگزار شد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی گروه حج وزیارت؛ حجت الاسلام والمسلمین صحبت الله رحمانی معاون امور عتبات گروه حج وزیارت {در این} مونتاژ کدام ممکن است در گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت برگزار شد، به اقدامات ستاد اربعین گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت شناخته شده به عنوان کمیته پرونده شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزام در ستاد مرکزی اربعین حسینی به ورزش می‌پردازد کدام ممکن است بعد از همه برخی موضوعات نظیر این سیستم ریزی محافظت بیمه‌ای زائران، راهنمایی زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش گمشدگان را براساس ابلاغیه ستاد مرکزی اربعین به عهده دارد. 


حمید رضا محمدی مدیرکل محل کار پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزام زائرین عتبات عالیات نیز {در این} مونتاژ به فعالیتهای تدوین شده گروه حج وزیارت در ایام اربعین حسینی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات صورت گرفته در اربعین سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی در خصوص اربعین حسینی سال جاری را برشمرد. 


اجتناب کرده اند جمله وظایفی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی ستاد مرکزی اربعین حسینی برای گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت رئوس مطالب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مونتاژ جزییات آن برای خدمت‌رسانی بدون در نظر گرفتن بیشتر به زائران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای ادغام کردن؛ ۱- پرونده شناسایی در پایان زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها نمایندگی در راهپیمایی اربعین حسینی در موعد مقرر ۲- فراهم نمودن زمینه فرایند پرونده شناسایی زائران در کلیه سطوح به صورت غیرحضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تصمیم گیری زمانبندی ومرزهای خروجی ۳- میل اعزام زائران به صورت کاروانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند سامانه سماح را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنظر تکل سایر الزامات بهداشتی، بیمه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید…۴- اجرای افزایش محافظت ارائه دهندگان بیمه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی برای زوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خودروهای اعزامی به عراق ۵ -نظارت به انجام نمایندگی بیمه‌ای در حاضر تعهدات ارائه دهندگان بیمه در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موجود در ملت ۶- ارایه ساختار تحمیل پایگاههای راهنمایی زائرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور گمشدگان در مسیر درست راهپیمایی زائران اربعین در ملت عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای نجف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا همراه خود همکاری کمیته‌های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنسولی ستاد مرکزی اربعین. ۷- فراهم نمودن زمینه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجیه کلی زایران اجتناب کرده اند طریق سامانه سماح برای کمیته زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی اربعین ۸- پیوستن سامانه سماح را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور گمشدگان به سامانه کامل اربعین همراه خود همکاری کمیته فناوری اجتناب کرده اند جمله اقدامات تصمیم گیری شده می‌باشد.


انتهای پیام/