نشست افسران ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانمارکی با توجه به بهبود ثابت


نشست مقامات ایرانی و دانمارکی در مورد توسعه پایدار

رئیس گروه پایین شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتشافات معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون وزیر صنعت همراه خود مشاور ارشد گروه پایین شناسی دانمارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرینلند دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کردند.


به گزارش ایلنا، دان سفارت دانمارک در تهران در صفحه اینستاگرام شخصی همراه خود لینکی به این نشست نوشت: این هفته آقای علیرضا شهیدی مدیرعامل گروه پایین شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتشافات معدنی شکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون وزیر صنعت همراه خود آقای بیورن جنسن دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کردند. ، جلب رضایت همراه خود مشاور ارشد گروه پایین شناسی دانمارک گرینلند (GEUS). این نشست قرار بود همکاری های آموزشی بین ۲ گروه را بهبود دهد.


فرستاده دانمارک در ایران علاوه بر این اجتناب کرده اند نشست بهبود ثابت به طور قابل توجهی دستورالعمل های ۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ کدام ممکن است اقدامات اجباری برای مقابله همراه خود تنظیمات اقلیمی را فکر است، ابراز خرسندی کرد.

وی یکپارچه داد: هدف اجتناب کرده اند این همکاری تبادل توان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در زمینه تنظیم اقلیم، خشکسالی های از حداکثر، طوفان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آبی است کدام ممکن است به نفع طرفین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اجرای راهکارهای ثابت در بخش زمین شناسی.”


انتهای پیام/