نویدکیجا: شرکت کننده ما در نامناسب ترین دوم ریختن شد/ باید به صعود امیدوار باشیم


نویدکیجا: بازیکن ما در نامناسب ترین لحظه اخراج شد/ باید به صعود امیدوار باشیم

سرمربی سپاهان اجتناب کرده اند شکست تیمش در آسیا در هفته سوم صحبت کرد.


به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا در نشست خبری پس اجتناب کرده اند دیدار تیمش مقابل التعاون اظهار داشت: در نامناسب ترین دوم خوب نفر را اجتناب کرده اند انگشت دادیم. ۸۰ دقیقه در ۱۰ نفر ورزشی کردن خیلی دردسرساز است با این حال سعی کردیم ورزشی را مدیریت کنیم. بعد اجتناب کرده اند ۱۰ شرکت کننده، راه اندازی خوبی داشتیم با این حال یکی ۲ مکان خوشایند به حریف دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی زود انسجاممان به هم خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه دوم خوب نیروی کار ماهر را نداشتیم.


او اظهار داشت: «این پیروزی را به التعاون تبریک می گویم.


سرمربی سپاهان کسب اطلاعات در مورد صحنه های نامشخص داوری در ورزشی تیمش مقابل التعاون نیز اظهار داشت: دستورالعمل ها اصلاح کرده است. با اشاره به جریمه ها هم متخصصان تذکر بدهند VAR نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی دانم} چرا این روش {در این} درجه وجود نداشته باشد بعد از همه شرایط اجباری در همین جا فراهم شد.


انتهای پیام/