وزیر کشور برای تدوین قانون جامع انتخابات وعده داد/ زیرساخت ها فراهم نیست، صحبت از انتخابات الکترونیک شعار است


وزیر کشور برای تدوین قانون جامع انتخابات وعده داد/ زیرساخت ها فراهم نیست، صحبت از انتخابات الکترونیک شعار است

نماینده شورای اسلامی گفت: در حال حاضر امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود ندارد زیرا زیرساخت ها در کشور فراهم نیست. چگونه می‌توانیم امروز انتخابات الکترونیکی برگزار کنیم، در حالی که پهنای باند همه کشورها یکسان نیست؟


محمدحسن آصفری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره وظایف قانون انتخابات گفت: در خصوص قانون جامع انتخابات نیز در ابتدای کار و در زمان رای گیری وزیر محترم کشور را پذیرفتیم. وزیر کشور نیز قول داد لایحه قانون نظام انتخاباتی را تصویب کند، وزارت کشور باید آن را تهیه و به مجلس برساند، منتظریم.


نماینده مردم اراک، کامیجان و خنداب در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: نمایندگان نیز در قالب چند طرح پیشنهاداتی را مطرح کردند که برای بررسی و ارائه به کمیسیون انتخابات کمیسیون شورا ارائه شد. آنها را به عنوان یک کل. پس از بررسی مرکز تحقیقات، جمع بندی کمیسیون، در آن زمان می توانیم در جلسه مشترک با شورای امنیت قانون جدیدی داشته باشیم.


وی ادامه داد: بعد از رای اعتماد شورای نگهبان به کمیسیون، آقایان به این نکته اشاره کردند که اگر مجلس این طرح را مطرح کند، شورای نگهبان تلاش می کند تا آن را تصویب کند و طرح بعدی را به ما بسپارد. انتخابات


آصفری در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد زیرا کشور زیرساخت ها را ندارد. چگونه می‌توانیم امروز انتخابات الکترونیکی برگزار کنیم، در حالی که پهنای باند همه کشورها یکسان نیست؟


نماینده مردم اراک، کامیجان و خنداب در کنگره یازدهم تاکید کرد: ابتدا باید زیرساخت ها، بسترها و شبکه های مجازی ایجاد کنیم و سپس درباره برگزاری انتخابات الکترونیک صحبت کنیم که قطعا برای کشور مفید است.


وی بیان کرد: تا زمانی که این اتفاقات رخ ندهد، صحبت از برگزاری آنلاین همه انتخابات فقط یک شعار نیست، چرا که ابتدا باید زیرساخت های این انتخابات فراهم شود و به تایید شورای نگهبان برسد و بعد بگوییم می خواهیم. انتخابات به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.


انتهای پیام/