(ویدئو) کیم جونگ اون در جشن تولد غول پیکر پدربزرگش نمایندگی کرد
در سالگرد تولد کیم ایل سونگ امسال، صدها نفر در یک واحد این سیستم اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده ثابت بودن شخصی را به خانوار کیم آرم دادند.