وی بر ضرورت برقراری صلح در قفقاز و همکاری در مجامع بین المللی تهران و تفلیس تاکید کرد.


وی بر ضرورت برقراری صلح در قفقاز و همکاری در مجامع بین المللی تهران و تفلیس تاکید کرد.


به گزارش ایلنا، در این دیدار محمود ادیب با اشاره به سابقه همکاری های دو کشور، بر آمادگی ایران برای توسعه روابط در همه زمینه ها به ویژه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی تاکید کرد و بر جمعیت زیاد ایران تاکید کرد. . وی از روابط با گرجستان به عنوان ظرفیتی برای توسعه یاد کرد و خواستار حل موضوع اقامت شد.


ایلیا درچیاشویلی با اشاره به نگرش مثبت روابط دوجانبه، خواستار توسعه همه جانبه روابط شد و بر اهمیت همکاری های ایران و گرجستان به ویژه در زمینه حمل و نقل جاده ای، انرژی و ترانزیت تاکید کرد.

دو طرف همچنین بر ضرورت برقراری صلح و آرامش در منطقه قفقاز جنوبی اشاره و بر همکاری و تعامل ایران و گرجستان در منطقه و مجامع بین المللی تاکید کردند.

در این دیدار ادیب ایران وزیر امور خارجه گرجستان در سمت جدید خود به عنوان سفیر در گرجستان آرزوی موفقیت کرد.


انتهای پیام/