پاداش دادن به اسرائیل برای نقض قوانین بین المللی غیرقابل قبول است


پاداش دادن به اسرائیل برای نقض قوانین بین المللی غیرقابل قبول است

تشکیلات خودگردان فلسطین از انتخاب نماینده اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل به شدت انتقاد کرده است.


القدس العربی گفت، محمد آشتیا، نخست وزیر فلسطین روز دوشنبه از انتخاب نماینده تل آویو به عنوان معاون دبیرکل سازمان ملل انتقاد کرد و آن را “جایزه اسرائیلی برای جنایاتش” خواند.


آشتیه در ابتدای جلسه هفتگی کابینه خود در رام الله گفت: ما از اینکه نماینده اسرائیل در سازمان ملل (گیلاد آردان) به عنوان معاون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد، متعجب و ناراحت هستیم.


وی افزود: ما این اقدام را تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به اشغالگری و نظام استعماری فلسطین می دانیم و پاداش دادن به دولت اشغالگر به دلیل نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر اقدام معقولی نیست و نباید به خاطر جنایاتی که مرتکب شده انجام شود. می توان به او پاداش داد.


همچنین اجازه ریشه کن کردن تاریخ تبعیض نژادی و استعماری اسرائیل را نمی دهد، آزادی این رژیم اشتباه است، حمایت از اسرائیل با خونریزی، حقوق زمین و حقوق مشروع مردم فلسطین اشتباه است.انتهای پیام/