پاسخ رایولا به خبر درگذشتش


واکنش رایولا به خبر درگذشتش

ایجنت معروف طی ادعا ای به شنیده ها درگذشتش پاسخ آرم داد.


به گزارش ایلنا، ساعتی در گذشته خبرنگاران ایتالیایی در اخباری بلافاصله گفتن کردند مینو رایولا، ایجنت معروف ایتالیایی بر تأثیر بیماری ریوی درگذشته است.


این خبر توسط نزدیکان رایولا تکذیب شد و اجتناب کرده اند طریق صفحه مناسب او در توییتر، ادعا ای در همین خصوص چاپ شده شده است.


رایولا خطاب به شایعات نوشت: “وضعیت سلامت حال برای افرادی که در سوال کردن هستند: برای دومین بار در ۴ ماه جدیدترین عصبانی شده ام، آنها مرا می کشند سپس به نظر می رسد مانند است در موقعیت به احیا من می خواهم نیز هستند. اتفاقی کدام ممکن است در حال حاضر افتاد ادراک نکردنی بود.”


انتهای پیام/