پروژه آبرسانی غدیر با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود


پروژه آبرسانی غدیر با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

بزرگترین پروژه آبرسانی کشور در خوزستان فردا جمعه با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.


به گزارش ایلنا، طرح آب غدیر خوزستان بزرگترین پروژه آبرسانی کشور و در راستای وعده رئیس جمهور برای حل مشکلات آب شرب مردم خوزستان است. ۲۶ شهر و ۱۰۰۰ روستا اجرای آن از مهرماه سال گذشته آغاز شده است.


کارهای جهادی انجام شده در سازمان آب و برق خوزستان و سرچشمه رودخانه دز که مجهز به منبع ۲۰ متر مکعب آب در ثانیه است، این طرح بزرگ را در مدت ۲۵ سال تعریف کرد. رودخانه های دز و کرهه.


اجرای طرح آبرسانی غدیر باعث افزایش کمی و کیفی آب ۲۶ شهر و ۱۰۰۰ روستای خوزستان می شود.


انتهای پیام/