چرا باید در فصل سرما از تهویه مطبوع خودرو استفاده کرد؟


چرا باید در فصل سرما از تهویه مطبوع خودرو استفاده کرد؟


به گزارش ایلنا، او در فصل سرد سال هر ماه یک بار کولر ماشینش را چند دقیقه روشن می کند و گاز را با روغن مخصوص مخلوط می کند تا خراب نشود.


این امر حتی در فصولی مانند زمستان که به نظر نمی رسد به سیستم نیازی باشد باید رعایت شود. این عمل روغن را در داخل سیستم به گردش در می آورد. در واقع با این عمل واشرها، لوله ها و قطعات سیستم را روغن کاری خواهید کرد.


رعایت این موضوع احتمال نشت گاز و خشک شدن واشر را کاهش می دهد.


منبع: هودروکار


انتهای پیام/