چند تن از مدیران هلدینگ انرژی صبا از خط تولید شرکت لوله اهواز بازدید کردند


چند تن از مدیران هلدینگ انرژی صبا از خط تولید شرکت لوله اهواز بازدید کردند

چند تن از مدیران هلدینگ انرژی صبا از خط تولید شرکت لوله اهواز بازدید کردند.


به گزارش ایلنا، چند تن از مدیران هلدینگ انرژی صبا (شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) از خط تولید شرکت خطوط لوله اهواز بازدید و در خصوص موضوعات مختلف با مدیران این شرکت گفتگو کردند. مسائل


انتهای پیام/