کارگران ترمینال نفتی هارک و آسلوه به شرایط غذا و بیمه اضافی اعتراض دارند


کارگران ترمینال نفتی هارک و آسلوه به شرایط غذا و بیمه اضافی اعتراض دارند

کارکنان بخش عملیات دریایی، کشتیرانی و صادرات پایانه نفتی هارک، عسلویه گفتند: ۸۰ درصد هزینه بیمه اضافی توسط شرکت نفت و ۲۰ درصد مابقی توسط کارگران پرداخت می شود که شرکت نفت از آن صرف نظر می کند. از این مسئولیت


جمعی از کارگران اداره عملیات دریایی، کشتیرانی و صادرات هارک و پایانه نفتی آسالویه در نشستی با خبرنگار ایلانا مشکلات خود را بررسی کردند.


این کارگران قراردادی که در گذشته چندین بار به دلیل بی کیفیتی مواد غذایی اعتراض کرده اند: تا به امروز هیچ اقدامی برای رسیدگی به حداقل مطالبات کارگران صورت نگرفته و کیفیت غذا همچنان ضعیف است.


به گفته آنها، کیفیت و کمیت کارگرانی که ساعات طولانی در شرایط سخت کار می کنند با غذای پیمانکاران همخوانی ندارد.


به بی کیفیتی لباس کار هم اعتراض داشت.


همانطور که می گویند؛ لوازم مورد نیاز دریانوردان به موقع و به مقدار کافی نمی رسد. این کارگران به مدت ۱۴ روز در دریا هستند و شرکت موظف است تا زمانی که در کشتی هستند مواد غذایی مورد نیاز آنها را به موقع تامین کند.


عدم پرداخت حق بیمه اضافی از دیگر انتقادات به این کارگران است. گفتند: ۸۰ درصد این هزینه را شرکت نفت و ۲۰ درصد مابقی را کارگران باید پرداخت کند و شرکت نفت از این مسئولیت خودداری می کند.


انتهای پیام/