کانوتی: ما باختیم با این حال ممکن است همراه خود بازیکنانم کف دست دادم


کانوتی: ما باختیم اما من با بازیکنانم دست دادم

سرمربی نیروی کار سراسری فوتبال خلیج فارس در ماهشهر ذکر شد: در رختکن دستی به بازیکنانم زدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوشحال از رفتیم.


به گزارش ایلنا، موسی کناواتی همراه خود حضور در نشست خبری در پی شکست یک بر صفر خلیج فارس ماهشهر مقابل آلومینیوم اراک ذکر شد: ابتدا به افراد استان مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار خوشایند سید آقا تبریک می گویم. . اجتناب کرده اند مشاور شهرستان، شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار ماهشهر تشکر می کنم. علاوه بر این اجتناب کرده اند مالک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مسئله تجهیزات گلف تشکر می کنم. تمام خروجی های حریف را بستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام شکست خوردیم با این حال ممکن است همراه خود بازیکنانم کف دست می دهم.


وی افزود: عوامل قوت آلومینیوم را محافظت دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذاشتیم حریف تأثیر می گذارد تنبل، با این حال چیزی اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد‌های ما کم نکرد، از اشتباهاً گل خوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات را باختیم. در ۴ ورزشی کدام ممکن است مقابل حریفان لیگ شیوع انجام دادیم، حریف نزدیکی نبودیم. همه بازیکنانم تلاش کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار باید سقوط می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها ما هم شجاعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم ورزشی کردند. ما یکی اجتناب کرده اند نیروی کار هایی هستیم کدام ممکن است ایران باید بداند کدام ممکن است ما خلیج فارس هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرف خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندر ماهشهر کار می کنیم.


سرمربی نیروی کار فوتبال خلیج ماهشهر افزود: باید ۲۰ نمایندگی مادر پتروشیمی در ماهشهر داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها هم امتحان شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فوتبال این شهر کمک کنند. اگر این نیروی کار حمایت پولی اکتسابی تنبل، در بلند مدت چیزهای بیشتری با توجه به آن خواهید شنید. اجتناب کرده اند رئیس جمهور آرزو می کنم کدام ممکن است به شهر ماهشار ملاحظه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشگاهی معادل شهر اراک بسازد. تبریک به مدیران استان های مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراک. ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایمان سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حق خالص ماست کدام ممکن است بندر ماهشهر یک نیروی کار لیگ یک هر دو لیگ شیوع داشته باشد. اجتناب کرده اند تذکر پولی گیمرها ما حتی همراه خود نیروی کار های لیگ یک هم قابل ارزیابی نیستند. در رختکن به بازیکنانم کف دست زدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوشحال از رفتیم. در طولانی مدت به افراد اراک تبریک می گویم.


انتهای پیام/