کتاب «فلسفه سیاسی و کارآمدی دولت» منتشر شد


کتاب «فلسفه سیاسی و کارآمدی دولت» منتشر شد


به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ایلنا گفت: کتاب «فلسفه سیاسی و کارآمدی دولت» به قلم محسن جبارنژاد توسط پژوهشگاه سیاست و اندیشه پژوهشگاه علوم اسلامی تهیه شده است. ۳۷۱ صفحه توسط پژوهشگاه علوم، فرهنگ و تحقیقات منتشر شده است.


زاویه ورود اثر فعلی به بحث کارآمدی، فلسفه، به ویژه فلسفه سیاسی اسلامی است. فلسفه سیاسی اسلامی دانش اسلامی محسوب می شود. زیرا بخشی از سنت گسترده تر اسلامی به شمار می رود. امروز متأسفانه حداقل در دو حوزه از فلسفه سیاسی تا حد زیادی با این سنت بیگانه شده ایم.


این کتاب به منظور شناسایی پتانسیل های فلسفه سیاسی اسلامی به نفع طلاب و طلاب علوم دینی برای آماده سازی مبانی کارآمدی دولت تهیه شده است.


نگارنده معتقد است که فلسفه سیاسی اسلامی قابلیت تأمل در کارآمدی را دارد. البته بخش مهمی از این ظرفیت مورد توجه یا تعریف حکیمان اسلامی (فارابی، ملاصدرا، خوجه، ابن سینا و…) بود که به عالم فلسفه رفتند و تفسیر آن را فهمیدند. گاهی لازم است فیلسوف را به میان مردم امروزی بیاوریم و به بخش هایی از کارایی بیندیشیم که فکر نکرده و نگفته است.


این مقاله از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول به رابطه بین فلسفه سیاسی و کارآمدی می پردازد. این بخش ابتدا به ضرورت بحث در مورد علت و معلول فلسفه سیاسی می پردازد. مفهوم کارآمدی دولت نیز مورد بحث قرار گرفت.


بخش دوم این اثر حاصل پنج جلسه با اساتید و صاحب نظران است. در هر یک از این جلسات یکی از اساتید فلسفه سیاسی بحث کارآمدی و فلسفه سیاسی را رهبری می کند و سپس اساتید دیگر در مورد انتقادات یا ادعاها سوالاتی را مطرح می کنند و گاهی اساتید دیگر نظرات خود را در مورد موضوع بیان می کنند و جلسه را بیان می کنند. عناوین این نشست ها عبارتند از: کارآمدی دولت و کارآمدی دولت تاکید بر گروه های انتزاعی فارابی، کارآمدی دولت از منظر فلسفه سیاسی، ویژگی ها و کارآمدی فلسفه سیاسی چندوجهی حکومت اسلامی از منظر حکمت متعالیه و مفاهیم ماهیت متعالی. مانند … و تبیین اثربخشی و حقانیت فلسفه سیاسی فارابی.


در بخشی از کتاب آمده است.


دولت کارآمد دولتی است که ابتدا فرصت ها و تهدیدهای طبیعی و مدنی را بشناسد. دوم، تلاش برای حفظ و به حداکثر رساندن فرصت ها. سوم، این در مورد تهدید یا شرور است. به گفته فارابی دولت کارآمد دولتی است که تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. فارابی سیل را مثال می زند که با سدسازی به فرصت تبدیل می شود. رابعاً اگر تهدیدها را نمی توان به فرصت تبدیل کرد (بعضی از تهدیدها را نمی توان به فرصت تبدیل کرد، مانند فلج اطفال، وبا، مالاریا، طاعون و…) باید از بین برود و گرنه. آنها را از بین ببرید و به حداقل برسانید.


علاقه مندان برای خرید اینترنتی این کتاب می توانند به سایت http://shop.isca.ac.ir/ مراجعه کنند.


انتهای پیام/