کسب سرگئی میلینکوویچ ساویچ چه تغییری در جاده هافبک یوونتوس تحمیل خواهد کرد؟


ماهر اختصاص داده شده | متنوع اجتناب کرده اند متخصصان فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران یوونتوس در یک واحد عامل اتفاق تذکر دارند. جاده هافبک این نیروی کار در سال های فعلی پاشنه بانوی پیر آشیل {بوده است}. جاده هافبکی کدام ممکن است روزی همراه خود پیرلو، ویدال، پوگبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارکیزیو خندق بیانکونری ها بود، فرو ریخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع نشده است.

یوونتوس در یکپارچه اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن نیروی کار شخصی جستجو در کسب عالی هافبک همراه خود استاندارد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگ میلینکوویچ-ساویچ عالی هدف پرهزینه قیمت با این حال اندیشه آل برای یوونتوس است. در نظر زیر سعی می کنیم همراه خود تجزیه و تحلیل ضرر یووه در جاده هافبک، همراه خود صفات عمومی سرجی شناخته شده شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد بالقوه او را در یوونتوس ۲۰۲۲/۲۳ در تذکر بگیریم.

ضرر اجتناب کرده اند مکان آغاز شد؟

پس اجتناب کرده اند جدایی ویدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوگبا، خدیرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرالم پیانیچ متنوع آنها شدند. طبیعتا ویدال اجتناب کرده اند مازاد رئال مادرید شرکت کننده بهتری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوگبا اجتناب کرده اند تذکر سنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد بیشتر اجتناب کرده اند پیانیچ بود. نقطه ضعف جاده هافبک یوونتوس همراه خود این ۲ تنظیم تحریک کردن شد. اگرچه این ۲ شرکت کننده در اوایل ورود شخصی ورزشی های قابل قبولی داشتند. خدیرا در فصل های ۲۰۱۵/۱۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۱۶/۲۰۱۷ عالی هافبک خوشایند تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرالم پیانیچ بهتر از ورزشی های شخصی را برای یوونتوس در فصلی انجام داد کدام ممکن است یوونتوس به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید.

با این حال به مرور زمان خدیرا مصدوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر کیفی افت کرد. میرالم کدام ممکن است بازیکنانی مربوط به راجا ناینگولان، دانیله دروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوین استروتمن را در بلاروس دیده است. او در یوونتوس باید عملکرد مقاوم تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر تری را بر عهده می گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران را می کشت.

این علاوه بر این سن بالا، انواع ورزشی های بیش از حد در فصل با بیرون تعویض صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم پست او اجتناب کرده اند هافبک تهاجمی به شرکت کننده بازنشسته (رکورد) است. این باعث تبدیل می شود “پیانیستیوونتوس {نمی تواند} سوسو زدن شخصی را تکرار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد شخصی را به مرور زمان اجتناب کرده اند کف دست بدهد.

درگاه های یوونتوس به خوبی رئوس مطالب نشده است. متوئیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنتانکور در فصل ۲۰۱۷/۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید امره جان در فصل ۲۰۱۸/۱۹ به مخلوط کردن بانوی پیر اضافه شدند. این سه هافبک تقریباً مشابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهم هایی در دویدن، شوتزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت دارند. خواهیم شد آلگری را بی ارزش بدانیم کدام ممکن است خواهید کرد هافبک ها هر دو مدیریت شخصی را دوست دارید کدام ممکن است {نمی توانند} گیمرها بهتری بخرند.

همراه خود این جاری یوونتوس به تیمی تغییر شده کدام ممکن است جاده هافبکش {نمی تواند} همراه خود حریفان قادر مطلق رقبا تدریجی. او {نمی تواند} ورزشی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی شخصی را به حریف تحمیل تدریجی. تنها امکان ای کدام ممکن است در اختیار این گیمرها بود، حاضر گیم پلی فیزیکی همراه خود هدف اصلی بر تخریب صنعت ورزشی سازی حریف بود. این دلیل است حریف در همه زمان ها کف دست بالاتری نسبت به یوونتوس داشته است.

اصلاحات بی اثر

همراه خود حضور مائوریتزیو ساری، او وعده تنظیم فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپری شدن دوران آلگری را داد، با این حال همراه خود جاده هافبک فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسوده بیانکونری این امکان وجود نداشت.

یوونتوس می خواست همراه خود کسب رایگان رابیوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرون رمزی جاده هافبک شخصی را آسانسور تدریجی. رمزی {به دلیل} مصدومیت های مزمن نه اغلب در مخلوط کردن بی نظیر قرار می گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شرکت کننده سابق پاریسی چندین ماه جایگزین داشت به همان اندازه به شما فرصت دهد شکل شخصی را به کف دست آورد.

بسیار قدرتمند ضرر یوونتوس در فصل ۲۰۱۹/۲۰ نبود عالی هافبک هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد در جاده حمله بود. بازیکنی کدام ممکن است به شما فرصت دهد برای شکست ردیابی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاس های عمقی پاس کشتی تدریجی، برای گیمرها تولید دیگری مکان تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱/۳ آخر پایین کارآمد باشد. بازیکنانی مربوط به پل پوگبا، مدل همشیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگ میلینکوویچ-ساویچ.

رودریگو بنتانکور علاوه بر این پائولو دیبالا کدام ممکن است تنها م componentلفه پویا، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار یوونتوس در آن فصل بود، کار کردن a فوق العاده ای داشت، با این حال سوسو زدن هافبک اروگوئه ای توسط خودم نتوانست نیازهای یوونتوس را برآورده تدریجی.

جاده هافبک آن فصل در آستانه فروپاشی بود. پیانیچ در لیگ ترکیه ورزشی می تدریجی، موتودی در لیگ آمریکا ورزشی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمزی در لیگ اسکاتلند ورزشی می تدریجی. امر چان در دورتموند مدافع میانی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامی خدیرا کفش هایش را آویخت. بنتانکور به تاتنهام فروخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رابیو فینال بازمانده است.

پس اجتناب کرده اند جدایی گیمرها، آرتور ملو، وستون ماکونی، مانوئل لوکاتلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیس زاکاریا به یوونتوس پیوستند با این حال ضرر بی نظیر همچنان پابرجاست.

اگر آرتور میلو را به فاکتوری ببریم کدام ممکن است کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش همراه خود سبک ورزشی او تکامل دارد، بقیه هافبک‌های یوونتوس، مربوط به قبلی، اجتناب کرده اند دونده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها پر خانه تشکیل شده‌اند کدام ممکن است وقتی دارند نمی‌توانند مفید باشند. توپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی خلاقیت دیبالا موتور سیکلت ورزشی یوونتوس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها یووه را اجتناب کرده اند پایین پایین تعیین کنید می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شالوده آن را می گذارد.

این جاده هافبک تک بعدی در ورزشی همراه خود نیروی کار های کودک به سادگی {نمی تواند} گره گشایی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات غول پیکر کار کردن قابل قبولی ندارد. نقطه ضعف جاده هافبک یکی اجتناب کرده اند دلایلی است کدام ممکن است شاگردان آلگری ورزشی را به ردیابی ها کناری کشانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را مجبور به حرکت کردند چرا کدام ممکن است جاده هافبک کمکی به ترمیم ردیابی ها دفاعی نمی شود.

عملکرد های ستاره صربستانی

«شویشلاتزیو ۲۷ ساله عالی هافبک درست است. بسیاری از اینها هافبک ها معمولاً یک زمان کوتاه اجتناب کرده اند همه عامل در داخل شخصی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن متعادلی در حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله حاضر می دهند. فیزیک خاص سرگئی به او اجازه می دهد به همان اندازه در حفاظت شیوع فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاس های هجومی آسیب رسان به نیروی کار بدهد. او ظرفیت بالایی در دویدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت در پایین دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آمار بیشترین میزان ریباند را در پایین حریف در بین هم تیمی هایش دارد.

با این حال اجتناب کرده اند عملکرد تهاجمی او غافل نشویم. ساویچ عملکرد کلیدی در جاده هافبک سه نفره اینزاگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا مائوریتزیو ساری در جاده حمله ایفا می تدریجی. پاس های بلند ساویچ وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد خوبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هافبک صربستانی ممکن است در میانه میدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی سوم آخر توپ را بر عهده بگیرد. دیدن او کدام ممکن است فینال پاس ها را کشتی می تدریجی نیز برتر است. سرجی همراه خود لوئیس آلبرتو خلاقیت بیشتری در لاتزیو تحمیل می تدریجی.

لاتزیو لوئیس آلبرتو را شناخته شده به عنوان عالی متخصص صنعت ورزشی دارد، با این حال او تنها بازیکنی نیست کدام ممکن است ممکن است مکان تحمیل تدریجی. وقتی حریفان لوئیز آلبرتو را مدیریت می کنند هر دو طبق همان قدیمی مفید ندارند، سرگئی میلینکوویچ-ساویچ ممکن است عالی ترفند را اجتناب کرده اند آستین شخصی پوست بیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی را باز تدریجی. شوت اجتناب کرده اند راه در اطراف سلاح عکس برای سرگئی است. او ظرفیت شوت همراه خود هر ۲ پا را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است حریف هجده قدم عقب تر جایگزین داشته باشد چشم انداز شخصی را امتحان می تدریجی.

عکس های نقشه سرگئی میلینکوویچ-ساویچ

گیمرها لاتزیو {در این} فصل همراه خود مشکل جدیدی برخورد با شدند. او مخلوط کردن بی نظیر لاتزیو را از دو-۵-۳ به سه-۳-۴ تنظیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها مجبور بودند شخصی را وفق دهند. سرجی یکی اجتناب کرده اند گیمرها لاتزیو بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مشکل سربلند پوست به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تذکر تماشاگر ایتالیایی به درجه برتر شخصی رسید. او {در این} فصل ۹ گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ پاس گل در سری آ به ثمر رسانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار چشم انداز دوبرابر کردن گل شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل آمار را دارد.

آمار ساویچ در مسابقات سری آ
اجتناب کرده اند ۴۵ گل سرگئی. او ۲۱ گل همراه خود پای راست، ۹ گل همراه خود پای چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ گل همراه خود ضربه اوج به ثمر رساند.

مربوط به سایر گیمرها، سرگی دارای عوامل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عوامل قوت است.

قد بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل خاص ساویچ، به همان اندازه جایی کدام ممکن است او درخشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او بازیکنی خاص مونتاژ، او را اجتناب کرده اند جهاتی در مضیقه قرار داد. سرجی استراتژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه پل پوگبا هر دو یحیی توره را ندارد. او {نمی تواند} به سادگی روی توپ پا بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پایین دریبل بزند. تا حد زیادی خصلت‌های او اجتناب کرده اند قلدری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنسازی استفاده می‌کنند، ۹ اجتناب کرده اند استراتژی‌های شخص خاص. اینگونه است کدام ممکن است ساویک توپ را در موجود در خانه هر دو روزی کدام ممکن است تحمل فشار از حداکثر قرار می گیرید پیش آگهی می دهد.

این اتفاق در فوتبال ایتالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سری آ بیش از حد رایج نیست، با این حال در فوتبال پرسرعت مربوط به لیگ برتر انگلیس انصافاًً خودش را آرم می دهد. جایی کدام ممکن است مربیان ترجیح می دهند گیمرها چابکی داشته باشند کدام ممکن است ظرفیت حمل توپ را در میانه میدان داشته باشند. بهتر از مثال یورگن کلوپ است کدام ممکن است اجتناب کرده اند هافبک ها (میلنر- چمبرلین- لالانا- وینالدوم) هافبک به همان اندازه هافبک ورزشی می کرد. دونده باید پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هافبک های نیروی کار باید همراه خود استعداد شخص خاص توپ را ورودی ببرند.

کنجکاوی یوونتوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلگری به جاده هافبک لاتزیو

کنجکاوی یوونتوس به سرگئی میلینکوویچ-ساویچ بر هیچکس اندود شده نیست. بانوی پیر سال هاست کدام ممکن است هافبک لاتزیو را تعقیب می تدریجی، با این حال {به دلیل} قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات تولید دیگری، به هیچ وجه به توسل به او نزدیک نشده است.

با این حال این بار داستان فرق می تدریجی. ساویچ تمایل دارد در لیگ قهرمانان اروپا ورزشی تدریجی، لاتزیو اجتناب کرده اند تذکر پولی در مبارزه کردن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوونتوس جستجو در ستاره ای در جاده هافبک است. ساویچ ۲۷ ساله سابقه هفت ساله سری آ دارد، کمتر اجتناب کرده اند پوگبا درآمد دارد، محیط کمتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ابعاد هافبک فرانسوی مصدوم نشده است. یوونتوس ممکن است مشخص باشد چندین سال است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ارائه دهندگان سرجی استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی به هافبک بی جان شخصی در جاده هافبک وزن بدهد.

طبق شنیده ها یوونتوس همراه خود ۳-۳-۴ کنار هم قرار دادن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساویچ ممکن است یکی اجتناب کرده اند هافبک های این مخلوط باشد. علاوه بر این ایموبیله، لاتزیو شرکت کننده سریعی همراه خود ظرفیت ناپایدار اجتناب کرده اند پایین مدافعان ندارد. او در یوونتوس امکان های بیشتری برای کشتی پاس می تواند داشته باشد. علاوه بر این حضور ولاهوی (وابسته سرژ در صربستان)، فدریکو کیزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا موراتا هر دو وینگر جدید، مثلث حمله یوونتوس را تشکیل خواهند داد کدام ممکن است سرژ ممکن است توپ را برای آن پرتاب تدریجی.

اگرچه سرجی در لاتزیو مکان ورزشی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودی دارد، با این حال آلگری ممکن است اجتناب کرده اند آن درآمد بیشتری ببرد. مربوط به استفاده اجتناب کرده اند مخلوط کردن ۳۴۲۱ هر دو ۴۲۳۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن آن در سیستم محوری ۲ نفره، تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل جدیدی برای ساویک است.

احتمال تولید دیگری استفاده اجتناب کرده اند او در کلاس دهم نیروی کار ۴۲۳۱ برای اضافه شدن به محوطه جریمه شناخته شده به عنوان عالی هافبک بلند قد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی جسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ارزش کشتی اجتناب کرده اند جناحین است.

Savich دارای عملکرد های الجزایر پسند است. علاوه بر این ظرفیت آن در پارامترهای دفاعی، ممکن است در پارامترهای تهاجمی نیز مفید باشد. آرتور ملو بازیکنی است کدام ممکن است خواهد شد در مائوریتزیو ساری بدرخشد با این حال در یوونتوس هیچ پاس کوتاهی خرید نکنید. متعاقباً می توان تصور کرد کدام ممکن است آرتور ملو را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً عالی هافبک تولید دیگری در یوونتوس، نیروی کار را انصراف کنند به همان اندازه راه را برای گرفتن جدیدی باز کنند.

علامت پرس و جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده

چون آن است در بالا اشاره کردن شد، ساویچ تقویت می کند لوئیز آلبرتو در لاتزیو محسوب تبدیل می شود. اگر تمام بار ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق مکان به او داده شود، کار کردن سرگئی نامشخص است.

چاپ شده کننده همراه خود استاندارد همه مشکلات را رفع نمی شود. به وضعیت پل پوگبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منچستریونایتد به نظر می رسید کنید کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند ۶ سال نتوانسته اند محل قرارگیری دقیقی برای پرهزینه ترین کسب گذشته تاریخی شخصی پیدا کنند. استاندارد تنها بخشی اجتناب کرده اند شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات تولید دیگری مهم هستند.

مثلا؛ آن هافبک توافق خوبی دارد. گیمرها می توانند عوامل نقطه ضعف یکدیگر را بپوشانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن هم تیمی ها را افزایش بخشند. باید وفاداری وجود داشته باشد، معلم به شما فرصت دهد ورزشی خوبی اجتناب کرده اند بازیکنانش بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

کسب سرگئی میلینکوویچ-ساویچ گام مهمی اجتناب کرده اند سوی یوونتوس {برای تقویت} جاده میانی شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی کاغذ پیشرفت بزرگی است. با این حال اسبابک ها مهم عکس نیز موجود است کدام ممکن است ممکن است به سوسو زدن هافبک صربستانی همراه خود بلوز سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال قدم را بردارد.