گفتگوی تلفنی ولیعهد عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست وزیر پاکستان


گفتگوی تلفنی ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر پاکستان

ولیعهد عربستان سعودی در گفتگوی تلفنی همراه خود نخست وزیر پاکستان پست جدید وی را تبریک ذکر شد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روزنامه عکاظ، محمد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در حال حاضر – شنبه – همراه خود «محمد شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان تصمیم گرفت.


ولیعهد عربستان {در این} گفتگوی تلفنی انتصاب شهباز شریف شناخته شده به عنوان نخست وزیر پاکستان را تبریک ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای وی در انجام وظایف محوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور درخواست شده است های مردمان پاکستان آرزوی موفقیت کرد.


نخست وزیر پاکستان نیز اجتناب کرده اند احساسات برادرانه ولیعهد عربستان شناخت کرد.


{در این} گفتگوی تلفنی طرفین بر عمق روابط دوجانبه ۲ ملت تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد این روابط در زمینه های مختلف هماهنگی کردند.


نخست وزیر پاکستان در نهایت این گفتگو اجتناب کرده اند عربستان برای حمایت اجتناب کرده اند کشورش شناخت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولیعهد عربستان در پاسخ بر تمایل کشورش برای حمایت اجتناب کرده اند پاکستان در همه زمینه ها تاکید کرد.


انتهای پیام/