یارانه ها باید بدون وقفه به افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند ارائه شود


    یارانه ها باید بدون وقفه به افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند ارائه شود

رئیس جمهور گفت: در رسیدگی به اعتراضات شهروندان غیر یارانه ای باید نسبت به خوداظهاری و تفکیک حساب های تجاری و شخصی مثبت و مطمئن بود تا حقوقی تضییع نشود.


به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی سه شنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست سید ابراهیم رئیسی گزارشی از نحوه رسیدگی به اعتراض محرومان از یارانه ارائه کرد. اجرای طرح ارتقای یارانه ها انجام شد


این گزارش با بررسی ضوابط تعیین عشر واجد شرایط و توجیه محرومیت برخی خانوارها از یارانه، تاکید می کند که موضوع رسیدگی به اعتراض و اعطای یارانه در راستای ضوابط اصلاح شده است.


رئیس جمهور پس از استماع این سخنان تاکید کرد: برای رعایت کامل منافع ملی و عدم تضییع حقوق کسی، باید شهادت، حساب تجاری و شخصی را جدا کرد، نگاه مساعد کرد و به دقت تحقیق کرد. .


وی گفت: یارانه به افرادی که در بررسی صلاحیت آنها تایید می شود باید سریع و بدون وقفه اعطا شود.


رئیس جمهور گفت: هم پرداخت یارانه به ثروتمندان و هم پایان دادن به پرداختی ها به نیازمندان غیرمنصفانه است و باید در این بخش کاملا موثر باشد.


رئیسی تاکید کرد: وزارت تعاون باید شرایط و تدابیر لازم را برای جدایی اعضای خانواده فراهم کند، درخواست را بررسی و طبق زمان بندی تعیین شده و در کمترین زمان ممکن به متقاضیان اطلاع دهد.


انتهای پیام/