یکپارچه ماجرای ترمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربی کارکنان سراسری پورتوبه گزارش مکان خبری صراط، مهدی طارمی مهاجم کارکنان سراسری کشورمان در دیدار هفته قبلی پورتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتوریا گیمار به خوبی ورزشی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت شناخته شده به عنوان بهتر از شرکت کننده فصل انواع شد. میدان

در واقع آلترمی {در این} دیدار پایین ۲ پنالتی بود کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند پنالتی ها را بی رنگ کرد. سرجیو کونچیچ کورد سرمربی پورتو پس اجتناب کرده اند نوک ورزشی با توجه به گفتگوی شخصی همراه خود ترمی در گذشته اجتناب کرده اند گفتن ضربه پنالتی صحبت کرد.

سرمربی پورتو در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند ورزشی همراه خود پورتیموننسه بار تولید دیگری با توجه به دیالوگ شخصی همراه خود طارمی در دیدار در گذشته صحبت کرد به همان اندازه سوء تفاهمی کدام ممکن است باعث گرفتن صحبت هایش شده بود برطرف شود.

کونچیچ اظهار داشت: کسب اطلاعات در مورد مهدی طارمی اظهارنظرهایی شنیدم کدام ممکن است آگاه بود او شک دارد، با این حال اجازه دادم او پنالتی بزند. ۹ شرکت کننده روی نیمکت می‌نشستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌پرسیدند کدام ممکن است راست هر دو چپ شوت کنند.

وی افزود: وقتی بازیکنی به فرآیند شوتزنی شک می تنبل، معمولا خطا می تنبل. به طارمی گفتم ۲ روز است کدام ممکن است معلم نشدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از سالی است کدام ممکن است این کار را انجام می دهم. فابیو {در این} زمان در نظر گرفته شده می کرد کدام ممکن است تمایل دارد عالی مکان داشته باشد. فابیو دوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند اوونسون، فابیو در نظر گرفته شده کرد کدام ممکن است پنالتی را خواهد گرفت، با این حال این کار را نکرد.