۱۶۳ مددجوی آزاد شده از زندان شهر رجایی به آغوش خانواده بازگشتند


۱۶۳ مددجوی آزاد شده از زندان شهر رجایی به آغوش خانواده بازگشتند

نیروی انتظامی زندان رجایی شهرستان رجایی در آستانه آزادی وی، در راستای اجرای سیاست قضایی با هدف کاهش جمعیت کیفری، ۱۶۳ پرونده مددجویان خود را از ابتدای سال جاری بررسی و حل و فصل کرده است.


به گزارش ایلنا، رئیس زندان رجایی شاه گفت: جلادان توانسته اند در راستای حفظ حقوق شهروندی بر اساس قانون، کاهش جرم و جنایت و نهادینه کردن سیاست قضایی رهایی از مجرمان و رفع مشکلات معیشتی اقدام موثری انجام دهند. از خانواده مشتری.” Av.


عزیزی افزود: نظارت مستمر سازمان تعزیرات بر انتصاب مددجویان مربوطه توسط قوه قضائیه منجر به تغییر مسئولیت آنها شده است.


مقامات با حضور در میان مراجعان، ملاقات با آنها، شناسایی زندانیان بدهکار و بررسی ماهیت دادرسی به دنبال جلب رضایت مظنونان بوده اند.


رئیس زندان رجایی شاه گفت: ارتباط با قوه قضائیه، نگه داشتن منظم قضات در زندان و ملاقات با مددجویان از دیگر راهکارهای کلیدی برای کاهش عمدی جرایم است.


از ابتدای سال تاکنون ۱۶۳ زندانی رجایی شاه با استفاده از راهکارهای قانونی مانند وثیقه، آزادی، رضایت شاکی، خاتمه مجازات، آزادی مشروط، آزادی با قرار وثیقه و آزادی به خانواده های خود بازگشته اند.


انتهای پیام/