۱.۲ میلیارد جریمه قاچاق بنزین در خراسان جنوبی


1.2 میلیارد جریمه قاچاق سوخت در خراسان جنوبی

مدیرکل نهادهای اصلاحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیتی استان خراسان جنوبی اجتناب کرده اند صدور تصمیم ۱.۲ میلیارد ریالی برای قاچاق بنزین خبر داد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت گروه تعزیرات حکومتی، حسین حسن پور اظهار داشت: پلیس گنات در رصد خودروهای عبوری سه هزار لیتر تانکر بنزین را به ظن قاچاق اختراع کرد کدام ممکن است پرونده این تخلف به مورد بازرسی قرار گیرد. ، مقامات اعزام شده است.


مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان جنوبی افزود: پس اجتناب کرده اند احضار متهم، انجام محاکمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز تخلف به استناد ادله، این اداره کل جدا از ضبط بنزین به تیز کردن منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.


انتهای پیام/