۱۷۴ فلسطینی اجتناب کرده اند تحریک کردن ماه مبارک رمضان بازداشت شدند۱۷۴ فلسطینی اجتناب کرده اند ابتدای ماه مبارک رمضان بازداشت شدند – مشرق نیوز