۴ کشتی گشت زبان چینی به جزایر مورد مناقشه سنکاکو نزدیک شدند


چهار کشتی گشت چینی به جزایر مورد مناقشه سنکاکو نزدیک شدند

عالی خبرگزاری ژاپنی گزارش داد کدام ممکن است ۴ قایق گشتی زبان چینی وارد قلمرو مورد مناقشه در نزدیکی جزایر سنکاکو در دریای چین شرقی شدند.


کیودو نیوز همین الان (سه شنبه) گزارش داد کدام ممکن است ۴ قایق گشتی نیروی دریایی چین وارد قلمرو ای نزدیک جزایر مورد مناقشه سنکاکو در دریای چین شرقی شدند کدام ممکن است ژاپن آن را آب های قلمرو ای شخصی از آن آگاه است.


این خبرگزاری گزارش داد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند کشتی ها مجهز به از دستگاه توپ خودکار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی های زبان چینی ۲ ساعت بعد قلمرو نزدیک جزایر مورد مناقشه را انصراف کردند.


بر ایده این گزارش، فینال باری کدام ممکن است کشتی‌های زبان چینی وارد این قلمرو شدند، ۱۶ مارس بود.


اختلاف بر بالا جزایر سنکاکو پس اجتناب کرده اند آن بدتر کردن شد کدام ممکن است توکیو در سپتامبر ۲۰۱۲ گفتن کرد کدام ممکن است این جزایر را اجتناب کرده اند صاحبان خانه شخصی کدام ممکن است ساکنان ژاپنی هستند خریداری کرده است.


اعتراضات در عمق در جستجوی تخریب مکان های غذا خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها ژاپنی در چین صورت گرفت. اجتناب کرده اند آن نقطه، کشتی های زبان چینی از به طور مداوم در نزدیکی جزایر مورد مناقشه حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد قلمرو ساحلی آن می شوند.انتهای پیام/