۹۲.۸۹ سهم داده ها آموزان دز اول واکسن کرونا را اکتسابی کردند


92.89 درصد دانش آموزان دز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش مازندران ذکر شد: ۹۲.۸۹ سهم داده ها آموزان ۱۲ به همان اندازه ۱۸ ساله دز اول واکسن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳.۷۰ سهم دز دوم واکسن را اکتسابی کرده‌اند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی دهقان عصر درست در این لحظه در مونتاژ شورای اجرایی مازندران کدام ممکن است در استانداری این استان برگزار شد، ذکر شد: وزارت آموزش‌وپرورش پس اجتناب کرده اند توسعه واکسیناسیون نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کسب مجوز اجتناب کرده اند ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا آموزش حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی مدارس همراه خود محافظت سلامت داده ها آموزان را در میل قرار داد.


وی به بازگشایی مدارس اجتناب کرده اند نیمه فروردین امسال به‌صورت حضوری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ۹۹.۸۹ سهم اجتناب کرده اند داده ها آموزان کلاس سنی ۱۲ به همان اندازه ۱۸ سال دز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳.۷۰ سهم دز دوم واکسن کرونا اکتسابی کردند.


معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش مازندران همراه خود گفتن اینکه ۲۷.۹۷ سهم اجتناب کرده اند داده ها آموزان کلاس سنی ۵ – ۱۲ سال واکس اکتسابی کردند، افزود: بیش اجتناب کرده اند ۹۹ سهم اجتناب کرده اند فرهنگیان واکسینه شدند.


وی ذکر شد: در جاری حاضر ۹۳.۲۱ سهم اجتناب کرده اند داده ها آموزان فاصله ابتدایی به‌صورت حضوری در دانشگاه حضور یافتند، شمار داده ها آموزان حضوری متوسطه را ۹۳.۸۳ سهم گفتن کرد.


دهقان افزود: حضور در دانشگاه برای داده ها آموزان مجبور است بجز داده ها‌آموزی اجتناب کرده اند بیماری زمینه‌ای برخوردار باشد کدام ممکن است می‌تواند در بستر فضای شاد آموزش ببیند.


معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش مازندران بابیان اینکه تاکنون ۱۱۰۰ مورد بازدید اجتناب کرده اند مدارس در سرتاسر استان صورت گرفته است، ذکر شد: هیچ‌گونه ضرر هر دو اپیدمی در مدارس گزارش نشده است.


 


 


 


 


 


انتهای پیام/