آیا توزیع الکل بر نحوه تعامل شما با بدن تأثیر می گذارد؟ (بدون زیاد مست شدن): تغذیه


بگویید 4 لیوان شراب وجود دارد که تمام می شود.

سناریو 1: فرد 4 لیوان در یک شب و در مدت 4 ساعت (بنابراین یک لیوان در ساعت) می نوشد. آنها در روزهای دیگر هفته مشروب نمی نوشند.

سناریو 2: یک نفر هر روز به مدت 4 روز یک لیوان شراب می نوشد.

چه فرقی می کند ، مگر اینکه فردی در حالت 1 مستتر باشد؟ آیا واقعاً برای بدن شما بد است که همه چیز را در یک شب داشته باشید ، حتی اگر روزهای دیگر مشروب نخورید؟

جایزه اختیاری مورد 3: شخص 2 لیوان شراب در شب به مدت 2 روز می نوشد.

تفاوت آنجا؟

Posted on

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *